Liên hệ

IRISTA HILL SAPA

Địa chỉ: Tổng khu DP Tây Bắc, đường Điện Biên Phủ, phường Phan Si Păng, thị xã Sapa

Hotline: 0399.333.003

Email: chuminhhoang.dhks@gmail.com

Website: www.iristahill-sapa.com

Số điện thoại
0399.333.003